Náhradní díly

Dodáváme náhradní díly pro měření  a to teplotní čidla, motorky, regulační odpory.

Teplotní čidla jsou v provedení vnitřním ( aktivní – s nuceným oběhem měřeného vzduchu, pasívní) a venkovním a to s negativním nebo pozitivním koeficientem odporu.

Motorky jsou dvou, tří nebo pětivodičové, pro řízení teploty a klapek.

Regulační odpory jsou umístěné na masivním chladiči a řídí rychlost otáčení ventilátoru.