Chladírenské jednotky

Naše firma již delší dobu dodává jednotky, které jsou určené jen pro chladírenské účely. Jsou to jednotky AUTOPROM (A1, A2).

 

Tyto jednotky se neumísťují na střechu vozidla, ale vše potřebné je umístěné v motorovém prostoru vozidla. Obě jednotky jsou řízené digitálním ovládáním (DO).

Jednotka A1

Princip činnosti jednotky A1 je stejný jako u klasických střešních jednotek. Kompresor umístěný na motorovém nálitku (buď originálním nebo na nálitku s kompresorem dodávaným naší firmou) zkapalňuje chladící plyn (většinou R 134a) a je veden do kondenzeru, který je umístěn před vodním chladičem motoru.

Aby bylo dosaženo požadovaného výkonu kondenzeru (jeho plocha je vypočítaná tak, aby splňovala požadované parametry), je osazen navíc buď tlačným nebo sacím ventilátorem a to podle typu vozidla. Po průchodu kondenzerem je plyn veden do filtru (vysoušeče) a potom do rozstřikovacího ventilu výparníku, kde dojde ke zplynění kapaliny a po odebrání tepla je plyn veden zpět do kompresoru.

Jednotka A1 je konstruována pro čtyři výkony, které pokryjí celou škálu potřeb v automobilovém průmyslu. V přepočtu na vychlazovaný objem je výkon jednotek A1 dostatečný pro objemy od 2 m³ až po 15 m³ a to s dostatečnou rezervou.

Pro tyto výkony jsou zkonstruovány tři typy výparníků s chladícími výkony 2, 3 a 4 kW a tomu odpovídající kondenzery, které by měly disponovat 1,5 násobným výkonem výkonu výparníku.

Jednotka A2

Do vozidel s originální klimatizací je možné namontovat chladící jednotku A2 s teplotou do 0 ° C bez jakýchkoliv zásahů do klimatizačního systému vozidla. Originální klimatizace je pak zcela nezávislá na chlazení a oba systémy pracují samostatně. Tím odpadají problémy s garancí výrobce automobilu.

Jednotka A2 využívá druhý kompresor, který je vyráběn vždy pro daný typ vozidla (viz motorové sady). Chladič systému je pak umístěn buď pod vozidlem (a je opatřen krytem s ventilátory), nebo může být na přání zákazníka nabídnuta jiná možnost umístění chladiče.

Celý systém pak pracuje jako jednotka A1.