Teploměry a loggery

Měřící technika

 Dle § 11 vyhl.č. 287/99 Sb. musí být vozidla vybavena registračním teploměrem.       

Pro naše zákazníky je zabezpečena montáž měřící techniky firmy COMET. Jedná se o záznamníky teploty a to buď s tiskárnou, nebo bez tiskárny.

Záznamový teploměr T-PRINT.

 je určen k záznamu teploty z jedné vnější sondy do své vnitřní paměti. Záznam teploty lze kdykoli vytisknout na vestavěné tiskárně. Výsledkem tisku je proužek papíru šířky 58 mm ve formě numerického výpisu teplot s přiřazením data, času, místa, příp. SPZ vozidla. Výpis je možno tisknout opakovaně od poslední zaznamenané teploty do minulosti až do ukončení stisku tlačítkem. Lze tady jednoduše každému odběrateli vytisknout záznam o teplotě při přepravě zboží. Údaje je možné pomocí sériové linky RS 232 přenést do počítače pomocí dodaného software. V PC je možno záznam tisknout i ve formě grafu. Program umožňuje mazat paměť záznamníku, nastavovat periodu vzorkování a hodiny reálného času v záznamníku, zadat hlavičku pro výpis.                    

Cena: 15 580,- Kč (bez DPH)